Annexe:Conjugaison en coréen/길다

Définition, traduction, prononciation, anagramme et synonyme sur le dictionnaire libre Wiktionnaire.
Sauter à la navigation Sauter à la recherche

Adjectif

Hangeul 길다
Prononciation 길다
/kil.ta/
[kiɭ.da]
Transcription gilda
Conjugaison régulier-ㄹ
Ordinaire Devant , ,
, ou
Radical 길- 기-
Thème en -으 길- 기-
Thème en -아/어 길어-
Passé
-아/어--
길었-
길었으-
길었어-
Formes finales
Registre formel Registre informel
Non poli Poli Non poli Poli
Non passé Indicatif Déclaratif 길다
gilda
[kiɭ.da]
깁니다
gimnida
[kim.ni.da]
길어
gireo
[ki.ɾʌ]
길어요
gireoyo
[ki.ɾʌ.jo̞]
Interrogatif 기냐
ginya
[ki.nja]
깁니까
gimnikka
[kim.ni.ˀka]
긴가
ginga
[kin.ɡa]
긴가요
gingayo
[kin.ɡa.jo̞]
긴지
ginji
[kin.dʑi]
긴지요
ginjiyo
[kin.dʑi.jo̞]
Aperceptif 길구나
gilguna
[kiɭ.ɡu.na]
길구나
gilguna
[kiɭ.ɡu.na]
길군요
gilgunnyo
[kiɭ.ɡun.njo̞]
Euphémique 긴데
ginde
[kin.de̞]
긴데요
gindeyo
[kin.de̞.jo̞]
Évidentiel Déclaratif 길더라
gildeora
[kiɭ.dʌ.ɾa]
길더라고
gildeorago
[kiɭ.dʌ.ɾa.ɡo]
길더라고요
gildeoragoyo
[kiɭ.dʌ.ɾa.ɡo.jo̞]
Interrogatif 길더냐
gildeonya
[kiɭ.dʌ.nja]
길던가
gildeonga
[kiɭ.dʌn.ɡa]
길던가요
gildeongayo
[kiɭ.dʌn.ɡa.jo̞]
길던지
gildeonji
[kiɭ.dʌn.dʑi]
길던지요
gildeonjiyo
[kiɭ.dʌn.dʑi.jo̞]
Aperceptif 길더구나
gildeoguna
[kiɭ.dʌ.ɡu.na]
길더구나
gildeoguna
[kiɭ.dʌ.ɡu.na]
길더군요
gildeogunnyo
[kiɭ.dʌ.ɡun.njo̞]
Euphémique 길던데
gildeonde
[kiɭ.dʌn.de̞]
길던데요
gildeondeyo
[kiɭ.dʌn.de̞.jo̞]
Spéculatif Déclaratif 길리라
gillira
[kiɭ.ɭi.ɾa]
Interrogatif 길랴
gillya
[kiɭ.ɭja]
길까
gilkka
[kiɭ.ˀka]
길까요
gilkkayo
[kiɭ.ˀka.jo̞]
Assertif 길지
gilji
[kiɭ.dʑi]
길죠
giljyo
[kiɭ.dʑo̞]
Passé Indicatif Déclaratif 길었다
gireotda
[ki.ɾʌ.ˀta]
길었습니다
gireotseumnida
[ki.ɾʌ.ˀsɯm.ni.da]
길었어
gireosseo
[ki.ɾʌ.ˀsʌ]
길었어요
gireosseoyo
[ki.ɾʌ.ˀsʌ.jo̞]
Interrogatif 길었느냐
gireonneunya
[ki.ɾʌn.nɯ.nja]
길었습니까
gireotseumnikka
[ki.ɾʌ.ˀsɯm.ni.ˀka]
길었는가
gireonneunga
[ki.ɾʌn.nɯn.ɡa]
길었는가요
gireonneungayo
[ki.ɾʌn.nɯn.ɡa.jo̞]
길었는지
gireonneunji
[ki.ɾʌn.nɯn.dʑi]
길었는지요
gireonneunjiyo
[ki.ɾʌn.nɯn.dʑi.jo̞]
Aperceptif 길었구나
gireotguna
[ki.ɾʌt̚.ˀku.na]
길었구나
gireotguna
[ki.ɾʌt̚.ˀku.na]
길었군요
gireotgunnyo
[ki.ɾʌt̚.ˀkun.njo̞]
Euphémique 길었는데
gireonneunde
[ki.ɾʌn.nɯn.de̞]
길었는데요
gireonneundeyo
[ki.ɾʌn.nɯn.de̞.jo̞]
Évidentiel Déclaratif 길었더라
gireotdeora
[ki.ɾʌ.ˀtʌ.ɾa]
길었더라고
gireotdeorago
[ki.ɾʌ.ˀtʌ.ɾa.ɡo]
길었더라고요
gireotdeoragoyo
[ki.ɾʌ.ˀtʌ.ɾa.ɡo.jo̞]
Interrogatif 길었더냐
gireotdeonya
[ki.ɾʌ.ˀtʌ.nja]
길었던가
gireotdeonga
[ki.ɾʌ.ˀtʌn.ɡa]
길었던가요
gireotdeongayo
[ki.ɾʌ.ˀtʌn.ɡa.jo̞]
길었던지
gireotdeonji
[ki.ɾʌ.ˀtʌn.dʑi]
길었던지요
gireotdeonjiyo
[ki.ɾʌ.ˀtʌn.dʑi.jo̞]
Aperceptif 길었더구나
gireotdeoguna
[ki.ɾʌ.ˀtʌ.ɡu.na]
길었더구나
gireotdeoguna
[ki.ɾʌ.ˀtʌ.ɡu.na]
길었더군요
gireotdeogunnyo
[ki.ɾʌ.ˀtʌ.ɡun.njo̞]
Euphémique 길었던데
gireotdeonde
[ki.ɾʌ.ˀtʌn.de̞]
길었던데요
gireotdeondeyo
[ki.ɾʌ.ˀtʌn.de̞.jo̞]
Spéculatif Déclaratif 길었으리라
gireosseurira
[ki.ɾʌ.ˀsɯ.ɾi.ɾa]
Interrogatif 길었으랴
gireosseurya
[ki.ɾʌ.ˀsɯ.ɾja]
길었을까
gireosseulkka
[ki.ɾʌ.ˀsɯɭ.ˀka]
길었을까요
gireosseulkkayo
[ki.ɾʌ.ˀsɯɭ.ˀka.jo̞]
Assertif 길었지
gireotji
[ki.ɾʌ.ˀtɕi]
길었죠
gireotjyo
[ki.ɾʌ.ˀtɕo̞]
Formes épithètes
- / - - -
Non passé
gin
[kin]
길던
gildeon
[kiɭ.dʌn]

gil
[kiɭ]
Passé 길었던
gireotdeon
[ki.ɾʌ.ˀtʌn]
길었을
gireosseul
[ki.ɾʌ.ˀsɯɭ]
Formes nominales
- -
Non passé 길기
gilgi
[kiɭ.ɡi]

gim
[kim]
Passé 길었기
gireotgi
[ki.ɾʌt̚.ˀki]
길었음
gireosseum
[ki.ɾʌ.ˀsɯm]
Formes conjonctive
- -니까 -다가 - - - -
Non passé 길고
gilgo
[kiɭ.ɡo]
길니까
gillikka
[kiɭ.ɭi.ˀka]
길다가
gildaga
[kiɭ.da.ɡa]
길어도
gireodo
[ki.ɾʌ.do]
길면
gilmyeon
[kiɭ.mjʌn]
길어서
gireoseo
[ki.ɾʌ.sʌ]
길지
gilji
[kiɭ.dʑi]
Passé 길었고
gireotgo
[ki.ɾʌt̚.ˀko]
길었으니까
gireosseunikka
[ki.ɾʌ.ˀsɯ.ni.ˀka]
길었다가
gireotdaga
[ki.ɾʌ.ˀta.ɡa]
길었어도
gireosseodo
[ki.ɾʌ.ˀsʌ.do]
길었으면
gireosseumyeon
[ki.ɾʌ.ˀsɯ.mjʌn]
길었지
gireotji
[ki.ɾʌ.ˀtɕi]