Annexe:Formes possessives en azéri/həqiqət

Définition, traduction, prononciation, anagramme et synonyme sur le dictionnaire libre Wiktionnaire.

Formes possessives de həqiqət :

Nominatif
Singulier Pluriel
mənim (« mon/ma/mes ») həqiqətim həqiqətlərim
sənin (« ton/ta/tes ») həqiqətin həqiqətlərin
onun (« son/sa/ses ») həqiqəti həqiqətləri
bizim (« notre/nos ») həqiqətimiz həqiqətlərimiz
sizin (« votre/vos ») həqiqətiniz həqiqətləriniz
onların (« leur/leurs ») həqiqəti ou həqiqətləri həqiqətləri
Accusatif
Singulier Pluriel
mənim (« mon/ma/mes ») həqiqətimi həqiqətlərimi
sənin (« ton/ta/tes ») həqiqətini həqiqətlərini
onun (« son/sa/ses ») həqiqətini həqiqətlərini
bizim (« notre/nos ») həqiqətimizi həqiqətlərimizi
sizin (« votre/vos ») həqiqətinizi həqiqətlərinizi
onların (« leur/leurs ») həqiqətini ou həqiqətlərini həqiqətlərini
Génitif
Singulier Pluriel
mənim (« mon/ma/mes ») həqiqətimin həqiqətlərimin
sənin (« ton/ta/tes ») həqiqətinin həqiqətlərinin
onun (« son/sa/ses ») həqiqətinin həqiqətlərinin
bizim (« notre/nos ») həqiqətimizin həqiqətlərimizin
sizin (« votre/vos ») həqiqətinizin həqiqətlərinizin
onların (« leur/leurs ») həqiqətinin ou həqiqətlərinin həqiqətlərinin
Datif
Singulier Pluriel
mənim (« mon/ma/mes ») həqiqətimə həqiqətlərimə
sənin (« ton/ta/tes ») həqiqətinə həqiqətlərinə
onun (« son/sa/ses ») həqiqətinə həqiqətlərinə
bizim (« notre/nos ») həqiqətimizə həqiqətlərimizə
sizin (« votre/vos ») həqiqətinizə həqiqətlərinizə
onların (« leur/leurs ») həqiqətinə ou həqiqətlərinə həqiqətlərinə
Locatif
Singulier Pluriel
mənim (« mon/ma/mes ») həqiqətimdə həqiqətlərimdə
sənin (« ton/ta/tes ») həqiqətində həqiqətlərində
onun (« son/sa/ses ») həqiqətində həqiqətlərində
bizim (« notre/nos ») həqiqətimizdə həqiqətlərimizdə
sizin (« votre/vos ») həqiqətinizdə həqiqətlərinizdə
onların (« leur/leurs ») həqiqətində ou həqiqətlərində həqiqətlərində
Ablatif
Singulier Pluriel
mənim (« mon/ma/mes ») həqiqətimdən həqiqətlərimdən
sənin (« ton/ta/tes ») həqiqətindən həqiqətlərindən
onun (« son/sa/ses ») həqiqətindən həqiqətlərindən
bizim (« notre/nos ») həqiqətimizdən həqiqətlərimizdən
sizin (« votre/vos ») həqiqətinizdən həqiqətlərinizdən
onların (« leur/leurs ») həqiqətindən ou həqiqətlərindən həqiqətlərindən