Annexe:Formes possessives en azéri/nöqtə

Définition, traduction, prononciation, anagramme et synonyme sur le dictionnaire libre Wiktionnaire.

Formes possessives de nöqtə :

Nominatif
Singulier Pluriel
mənim (« mon/ma/mes ») nöqtəm nöqtələrim
sənin (« ton/ta/tes ») nöqtən nöqtələrin
onun (« son/sa/ses ») nöqtəsi nöqtələri
bizim (« notre/nos ») nöqtəmiz nöqtələrimiz
sizin (« votre/vos ») nöqtəniz nöqtələriniz
onların (« leur/leurs ») nöqtəsi ou nöqtələri nöqtələri
Accusatif
Singulier Pluriel
mənim (« mon/ma/mes ») nöqtəmi nöqtələrimi
sənin (« ton/ta/tes ») nöqtəni nöqtələrini
onun (« son/sa/ses ») nöqtəsini nöqtələrini
bizim (« notre/nos ») nöqtəmizi nöqtələrimizi
sizin (« votre/vos ») nöqtənizi nöqtələrinizi
onların (« leur/leurs ») nöqtəsini ou nöqtələrini nöqtələrini
Génitif
Singulier Pluriel
mənim (« mon/ma/mes ») nöqtəmin nöqtələrimin
sənin (« ton/ta/tes ») nöqtənin nöqtələrinin
onun (« son/sa/ses ») nöqtəsinin nöqtələrinin
bizim (« notre/nos ») nöqtəmizin nöqtələrimizin
sizin (« votre/vos ») nöqtənizin nöqtələrinizin
onların (« leur/leurs ») nöqtəsinin ou nöqtələrinin nöqtələrinin
Datif
Singulier Pluriel
mənim (« mon/ma/mes ») nöqtəmə nöqtələrimə
sənin (« ton/ta/tes ») nöqtənə nöqtələrinə
onun (« son/sa/ses ») nöqtəsinə nöqtələrinə
bizim (« notre/nos ») nöqtəmizə nöqtələrimizə
sizin (« votre/vos ») nöqtənizə nöqtələrinizə
onların (« leur/leurs ») nöqtəsinə ou nöqtələrinə nöqtələrinə
Locatif
Singulier Pluriel
mənim (« mon/ma/mes ») nöqtəmdə nöqtələrimdə
sənin (« ton/ta/tes ») nöqtəndə nöqtələrində
onun (« son/sa/ses ») nöqtəsində nöqtələrində
bizim (« notre/nos ») nöqtəmizdə nöqtələrimizdə
sizin (« votre/vos ») nöqtənizdə nöqtələrinizdə
onların (« leur/leurs ») nöqtəsində ou nöqtələrində nöqtələrində
Ablatif
Singulier Pluriel
mənim (« mon/ma/mes ») nöqtəmdən nöqtələrimdən
sənin (« ton/ta/tes ») nöqtəndən nöqtələrindən
onun (« son/sa/ses ») nöqtəsindən nöqtələrindən
bizim (« notre/nos ») nöqtəmizdən nöqtələrimizdən
sizin (« votre/vos ») nöqtənizdən nöqtələrinizdən
onların (« leur/leurs ») nöqtəsindən ou nöqtələrindən nöqtələrindən