Conjugaison:coréen/비다

Définition, traduction, prononciation, anagramme et synonyme sur le dictionnaire libre Wiktionnaire.

Adjectif

Hangeul 비다
Prononciation 비다
/pi.ta/
[pi.da]
Transcription bida
Conjugaison régulier
vocalique
Court Long
Radical 비-
Thème en -으 비-
Thème en -아/어 벼- 비어-
Passé
-아/어--
Court Long
- 비었-
볐으- 비었으-
볐어- 비었어-
Formes finales
Registre formel Registre informel
Non poli Poli Non poli Poli
Non passé Indicatif Déclaratif 비다
bida
[pi.da]
빕니다
bimnida
[pim.ni.da]

byeo
[pjʌ]
벼요
byeoyo
[pjʌ.jo̞]
Interrogatif 비냐
binya
[pi.nja]
빕니까
bimnikka
[pim.ni.ˀka]
빈가
binga
[pin.ɡa]
빈가요
bingayo
[pin.ɡa.jo̞]
빈지
binji
[pin.dʑi]
빈지요
binjiyo
[pin.dʑi.jo̞]
Aperceptif 비구나
biguna
[pi.ɡu.na]
비구나
biguna
[pi.ɡu.na]
비군요
bigunnyo
[pi.ɡun.njo̞]
Euphémique 빈데
binde
[pin.de̞]
빈데요
bindeyo
[pin.de̞.jo̞]
Évidentiel Déclaratif 비더라
bideora
[pi.dʌ.ɾa]
비더라고
bideorago
[pi.dʌ.ɾa.ɡo]
비더라고요
bideoragoyo
[pi.dʌ.ɾa.ɡo.jo̞]
Interrogatif 비더냐
bideonya
[pi.dʌ.nja]
비던가
bideonga
[pi.dʌn.ɡa]
비던가요
bideongayo
[pi.dʌn.ɡa.jo̞]
비던지
bideonji
[pi.dʌn.dʑi]
비던지요
bideonjiyo
[pi.dʌn.dʑi.jo̞]
Aperceptif 비더구나
bideoguna
[pi.dʌ.ɡu.na]
비더구나
bideoguna
[pi.dʌ.ɡu.na]
비더군요
bideogunnyo
[pi.dʌ.ɡun.njo̞]
Euphémique 비던데
bideonde
[pi.dʌn.de̞]
비던데요
bideondeyo
[pi.dʌn.de̞.jo̞]
Spéculatif Déclaratif 비리라
birira
[pi.ɾi.ɾa]
Interrogatif 비랴
birya
[pi.ɾja]
빌까
bilkka
[piɭ.ˀka]
빌까요
bilkkayo
[piɭ.ˀka.jo̞]
Assertif 비지
biji
[pi.dʑi]
비죠
bijyo
[pi.dʑo̞]
Passé Indicatif Déclaratif 볐다
byeotda
[pjʌ.ˀta]
볐습니다
byeotseumnida
[pjʌ.ˀsɯm.ni.da]
볐어
byeosseo
[pjʌ.ˀsʌ]
볐어요
byeosseoyo
[pjʌ.ˀsʌ.jo̞]
Interrogatif 볐느냐
byeonneunya
[pjʌn.nɯ.nja]
볐습니까
byeotseumnikka
[pjʌ.ˀsɯm.ni.ˀka]
볐는가
byeonneunga
[pjʌn.nɯn.ɡa]
볐는가요
byeonneungayo
[pjʌn.nɯn.ɡa.jo̞]
볐는지
byeonneunji
[pjʌn.nɯn.dʑi]
볐는지요
byeonneunjiyo
[pjʌn.nɯn.dʑi.jo̞]
Aperceptif 볐구나
byeotguna
[pjʌt̚.ˀku.na]
볐구나
byeotguna
[pjʌt̚.ˀku.na]
볐군요
byeotgunnyo
[pjʌt̚.ˀkun.njo̞]
Euphémique 볐는데
byeonneunde
[pjʌn.nɯn.de̞]
볐는데요
byeonneundeyo
[pjʌn.nɯn.de̞.jo̞]
Évidentiel Déclaratif 볐더라
byeotdeora
[pjʌ.ˀtʌ.ɾa]
볐더라고
byeotdeorago
[pjʌ.ˀtʌ.ɾa.ɡo]
볐더라고요
byeotdeoragoyo
[pjʌ.ˀtʌ.ɾa.ɡo.jo̞]
Interrogatif 볐더냐
byeotdeonya
[pjʌ.ˀtʌ.nja]
볐던가
byeotdeonga
[pjʌ.ˀtʌn.ɡa]
볐던가요
byeotdeongayo
[pjʌ.ˀtʌn.ɡa.jo̞]
볐던지
byeotdeonji
[pjʌ.ˀtʌn.dʑi]
볐던지요
byeotdeonjiyo
[pjʌ.ˀtʌn.dʑi.jo̞]
Aperceptif 볐더구나
byeotdeoguna
[pjʌ.ˀtʌ.ɡu.na]
볐더구나
byeotdeoguna
[pjʌ.ˀtʌ.ɡu.na]
볐더군요
byeotdeogunnyo
[pjʌ.ˀtʌ.ɡun.njo̞]
Euphémique 볐던데
byeotdeonde
[pjʌ.ˀtʌn.de̞]
볐던데요
byeotdeondeyo
[pjʌ.ˀtʌn.de̞.jo̞]
Spéculatif Déclaratif 볐으리라
byeosseurira
[pjʌ.ˀsɯ.ɾi.ɾa]
Interrogatif 볐으랴
byeosseurya
[pjʌ.ˀsɯ.ɾja]
볐을까
byeosseulkka
[pjʌ.ˀsɯɭ.ˀka]
볐을까요
byeosseulkkayo
[pjʌ.ˀsɯɭ.ˀka.jo̞]
Assertif 볐지
byeotji
[pjʌ.ˀtɕi]
볐죠
byeotjyo
[pjʌ.ˀtɕo̞]
Formes épithètes
- / - - -
Non passé
bin
[pin]
비던
bideon
[pi.dʌn]

bil
[piɭ]
Passé 볐던
byeotdeon
[pjʌ.ˀtʌn]
볐을
byeosseul
[pjʌ.ˀsɯɭ]
Formes nominales
- -
Non passé 비기
bigi
[pi.ɡi]

bim
[pim]
Passé 볐기
byeotgi
[pjʌt̚.ˀki]
볐음
byeosseum
[pjʌ.ˀsɯm]
Formes conjonctive
- -니까 -다가 - - - -
Non passé 비고
bigo
[pi.ɡo]
비니까
binikka
[pi.ni.ˀka]
비다가
bidaga
[pi.da.ɡa]
벼도
byeodo
[pjʌ.do]
비면
bimyeon
[pi.mjʌn]
벼서
byeoseo
[pjʌ.sʌ]
비지
biji
[pi.dʑi]
Passé 볐고
byeotgo
[pjʌt̚.ˀko]
볐으니까
byeosseunikka
[pjʌ.ˀsɯ.ni.ˀka]
볐다가
byeotdaga
[pjʌ.ˀta.ɡa]
볐어도
byeosseodo
[pjʌ.ˀsʌ.do]
볐으면
byeosseumyeon
[pjʌ.ˀsɯ.mjʌn]
볐지
byeotji
[pjʌ.ˀtɕi]