Utilisateur:A2/modifier letter

Définition, traduction, prononciation, anagramme et synonyme sur le dictionnaire libre Wiktionnaire.

Regex Unicode Lettre modificatrice \p{Lm}, dump Wiktionnaire du 11 novembre 2011 : 1 957

 • ˈ ‎02C8 MODIFIER LETTER VERTICAL LINE ‎ 1‎
 • ʻ ‎02BB MODIFIER LETTER TURNED COMMA ‎ ‎483
sous-page apostrophes
 • ʼ ‎02BC MODIFIER LETTER APOSTROPHE ‎ ‎ ‎90
sous-page apostrophes
 • ʾ ‎02BE MODIFIER LETTER RIGHT HALF RING ‎ 12‎
 • ʿ ‎02BF MODIFIER LETTER LEFT HALF RING ‎ ‎2
ʿayn
 • ˁ ‎02C1 MODIFIER LETTER REVERSED GLOTTAL STOP ‎2
ˁḏ-mr, ˁȝ
aˀę́ˑnaˀ, agǽˑdaˀ, ahdahgwaˀų́ˑweh, ˀaˑman, ˀapnaˑniš, ˀaˑreh, áˀshaˑˀ, ˀaˑwi, axáˑk, c’aˑkáy, č’ewiˑl, čʼáˑmis, čiˑr, čiˑri, čiˑritmin, čiˑrx, degaˑneˑˀegę́h, dewahų́hdeˑs, dyohnhósgwaęˑt, éˑiˀ, ˀeˑṭe, gæˑgwahdáˀgeh, gaę́ˑnaˀ, gahsę́ˑnaˀ, gaihsę́ˑhdaˀ, gáˀkhwaˑˀ, ganaˀáhgaˑˀ, ganáˑwaˀ, gohsádęˑs, haˑmuj, heˑjes, heˑru, herunaˑ, herunaˑs, heˑsen, heweˑpas, hiˑn, huˑji, huˑn, hunuˑnu, huˑpur, huˑs, huˑtʲa, hˑwáːl, ˀiˑn, ˀiˑst, jaˑkmun, jaˑsir, jaˑwe, joˑko, joˑkon, kaˑ, kaˑj, kaˑji, kajiˑna, kaˑjis, kaˑjiš, kaˑjṣ, kamiˑsa, kaˑn, kaˑna, kaˑpis, kaˑr, kaˑras, kaˑri, kaˑtʲul, keneˑtiš, kibínˑtʼuh, koˑk, laˑlak, lawuˑna, lekáˑt, loloˑqi, maˑhul, maˑṭo, maˑṭu, meˑč, meˑlon, meˑne, miˑnʲi, moˑhel, moˑtil, moˑto, muˑhi, muˑr, muˑš, muˑṣ, ʼnáˑla, ˀoˑčo, oˀę́ˑnaˀ, óˀgæˑˀ, ogų́ˀnhwaˑˀ, ohnáˑwaˀ, ohnéˑgaˀ, ojyasgwíˑyæˀ, oˀnę́ˑyaˀ, ˀošaˑtiš, ótsgæˑˀ, óˑwæˀ, owǽˑdaˀ, owæˑgwáhdaˀ, owę́ˑdaˀ, owíˑyæˀ, oyáˑæˀ, oyáˑdaˀ, p’olnaˑ, p’ulaˑ, p’uˑra, palaˑk’aʔ, paˑlatmin, paˑlel, paraˑtat, paraˑtʲu, pʰaqamiˑ, pʰuˑrus, pʰuˑyut, piˑroj, poˑčor, poˑr, puˑjis, puˑṭ, raˑkat, reˑṭem, riˑtuk, ruˑmis, ruˑtʲuj, šaˑkani, saˑkar, šaˑw, saˑwatu, seˑpek, siˑ, siˑj, siˑt, skhyáˑti, soˑmon, suˑne, t’amuˑs č’eˑk, ṭaˑkáy’, ṭaˑlám’, ṭáˑm, taˑmaš, ṭaˑp, táˑšah, ṭaˑwóˑy, ṭaˑyél, thahyųˑníh, tʰoˑs, tiˑwis, toˑlos, toˑlṣ, toreˑpa, toˑromi, toˑṭe, ṭuˑhis, tuˑmiš, tuˑpuj, tuˑr, tuˑris, tuˑrš, waˑkeṭ, weˑren, wuˑṭa, wuˑṭati, xiˑn, ʼyáˑs
 • ՙ ‎0559 ARMENIAN MODIFIER LETTER LEFT HALF RING 1‎
 • ـ ‎0640 ARABIC TATWEEL ‎10
  • ar (transcription de lettres arabes)
ـَ, ـَا, ـَى, ـُ, ـُو, ـِ, ـِي, ـْ, ـّ, ـٰ
áːshaleʔ, aˀę́ːdaˀ, ahoːwʌ, ahšiːsaˀ, akhryáːtuːʔ, alaːsék, ashéːnuteʔ, askiːsˀa, astiːc, aˀtuːnę́hst, atʌnáːtsliʔ, aʔʌːnáː, baːṣo, chuːd, daːk, eːlíː, hawaːc, hiːc, hissaːrˀa, hˑwáːl, ickhaːrˀa, iowéːre, issaːcˀa, kaːcˀa, kaːsˀa, káːtkęʔ, kahuweːyáː, kakyerháːkraːθ, kanùːręʔ, kę̀ːyeʔ, keˀeːrˀa, kiːskʷasˀa, kihskwàːrih, kˀitaːks, koːji, kuːbs, kùːwahk, Kwíːter, lahleːnás, lotéːnyʌteʔ, nę́ːtuːʔ, neˀeːh, nehruręʔkę́ːnyęhs, nekatáːkę, neyéːkhę, nikʷaːcˀa, nikʷiːkˀa, niwiːc, niyaːcˀa, nwáʔkaːn, nyawéːkęʔ, nyęʔę̀ːwe, nyutúːręː, óːaleʔ, ohnáːtshaʔ, ohnʌnáːtaʔ, ohnyáːsaʔ, ohóːksliʔ, ohúːkwaʔ, ohulóːtaʔ, ohuʔkwakwaːlúteʔ, oʔkʌːlaʔ, ráːtaʔč, rakáːryahs, rakáːθʔah, rakę̀ːyaws, ranàːyeʔ, ratáːkar, ratùːręh, ruhshàːyę, ruhsnèːyęhθ, rutéːruːʔ, ruyatkàːyęː, saːkhirˀa, Táːwit, takúːš, tawìːdéˀ, tawiːn, teːs, teholeːlú, toːbĭ, toːn, tsìːnǫːmą́ˀ, úːkareh, uhkwéːθę, uhnę̀ːneh, uhsę̀ːneh, uhshę̀ːweh, uhsìːreh, uhskę̀ːneh, uhsnéːkrik, uhwačìːreh, ukyatʌːlóː, uneʔsęhrùːnęʔ, uręʔnáːkriʔ, uríːʔneh, utáːʔneh, utihθùːreh, utkwìːreh, utùːwęht, waːckicˀa, Wáːri, waʔkáːtkwęʔ, waʔkkàːweʔ, wiːb, wiːc, wiːrˀa, wíhsęːt, wikeːsˀa, wʌhníːtaleʔ, yeːc, yekáːθʔah, yuːwáks, yuhwèːnuʔ
 • ˀ ‎02C0 MODIFIER LETTER GLOTTAL STOP 412
  • langues ?
 1. aaˀe, ˀaalh, ˀac, ˀač’ac, ˀač’ač’, ˀac’is, ˀačan’, adó:gęˀ, aˀę́ːdaˀ, aˀę́ˑnaˀ, agǽˑdaˀ, ˀaha, ˀahal, ahdáhgwaˀ, ahdahgwaˀų́ˑweh, ahšiːsaˀ, ˀajtakiš, ˀakkes, ˀakwe, ˀakwenuh, ˀal’alexpeč, ˀal’aluš’eš, ˀal’atišwinič, ˀalamaqsa, ˀalamašïn, ˀalantepleˀ, ˀalapay, ˀalašalïš’, ˀalisʰaw, ˀalmiyiˀ, ˀalpun’, ˀalqap, ˀalšïhïn, ˀalxay’, ˀama, ˀamahal, ˀamam’ï, ˀaman, ˀaˑman, ˀamï, ˀamin, ˀamma, ˀamman, ˀamp, ˀan, ˀanapukpuk, ˀanaqpuw, ˀanaqsutipokpok’, ˀanči, ˀaneso, ˀann, ˀannan, ˀanuč, ˀap, ˀapan’, ˀapap, ˀapapič, ˀapʰan, ˀapʰan’iš, ˀapʰanïš, ˀapʰanïšmu, ˀapiišolh, ˀapiišolhšiilh, ˀapnaˑniš, ˀappa, ˀaqiwo, ˀaqliw’, ˀaqsikʰmu, ˀaqtïwïw, ˀaqulapšan, arasˀa, ˀaˑreh, ˀarkeh, ˀarkx, ˀarweh, asˀa, aˀsgwéhsaˀ, áˀshaˑˀ, asirˀa, askiːsˀa, ˀasuwoqo, atmeˀel, aˀtuːnę́hst, atúˀyeh, ˀaweh, ˀaˑwi, ˀawuxa, ˀawweš, ˀax, ˀaxa, ˀaxiyep’, ˀaxulapšan, ˀayamama, ˀayamušmuš, ˀayapïlïlï, ˀayatulutul, c’óonˀala, c’újkapoˀala, čašimuˀ, cec’íṣˀala, ciiphakiˀiš, degaˑneˑˀegę́h, ˀeˀ, ˀeeplehalˀiš, ˀeh, éheˀkotahe, ęhníˀdaˀ, éˑiˀ, éjjeˀala, ˀekwel, ˀeleyewu, ˀeleyewun, ˀelhew, ˀelyew’un, ˀem’et’, ˀemet, ˀenemekeyeye, ˀeneq, ˀenh, ˀenhel, ˀenhešeš, ˀenht, ˀenhuušku, epsuˀ, ˀepsunič, ˀeqweleš’, ˀeqwelumuˀ, éšeˀhe, ˀet, ˀeˑṭe, ˀette, evoˀsóoseoˀo, exˀeč, ˀexxe, gæˑgwahdáˀgeh, gaˀę́hæˀ, gaę́hsaˀ, gaę́hyaˀgeh, gaę́ˑnaˀ, gagų́hsaˀ, gagų́ˀshæˀ, gahnáˀtshaˀ, gahsę́ˑnaˀ, gahų́waˀ, gaihsę́ˑhdaˀ, gákhwaˀ, gáˀkhwaˑˀ, gáksaˀ, ganaˀáhgaˑˀ, gaˀnáhgwaˀ, ganákdaˀ, ganáˑwaˀ, ganhéˀdaˀ, gaˀnhéhsaˀ, gáˀnhyaˀ, gasgę́naˀ, gędyóhgwaˀ, goháeˀthaˀ, gwá:ˀyǫ:ˀ, haaˀháeše, haaˀiš, haciˀiš, hacokoˀiš, haˀgáˀyeh, hahkušiˀiš, hahšáˀayeh, hakušiˀiš, hanolˀiš, haškuˀiš, haxwiˀ, heˀe, héˀe, heˀko, helcokoˀiš, hénaˀe, heˀpe, héstaˀse, hetooˀo, heˀȯtse, hihawˀiš, himahˀa, hissaːrˀa, hnyágwaiˀ, hoˀesta, ickhaːrˀa, ˀiiš, iišcišiheškuˀiš, ˀikmen, ˀïl’, ˀillon, ˀiˑn, ˀinʲhu, ˀinnu, ˀinu, ˀinyu, ˀipiš, ˀipštï, ˀirek, ˀirko, ˀirok, ˀiškom’, ˀiṣmen, ˀiṣṣ, issaːcˀa, ˀiššu, ˀissut, ˀiˑst, ˀistun, ˀištun, ˀištupi, ˀistupu, ˀïw, ˀiwawan, ˀiweš, ˀïwïn, ˀixeweš, ˀixpanïš, ˀixtïš’, iyarisˀa, jǫˀdagaˀ, kaːcˀa, kaːsˀa, kaˀaškom, kamˀeh, kaphan ˀiweš, karikˀa, katsistõtaˀshæˀ, keˀeːrˀa, keˀep, keˀess, kʰawaˀ, kiːskʷasˀa, kirikˀa, kˀitaːks, kïwïc’ïˀ, koyˀak, limiˀ, luméeˀala, maˀ, maˀaetaameoˀo, maˀahtse, maˀe, maestooˀo, maˀevo, maˀèxa, maˀtaaˀe, matséˀomeva, meoˀo, mesmuˀ, mȧhtseˀko, misïˀ, moˀéhnoˀha, múuleˀala, náaˀe, naaˀéveˀhoˀáˀe, naaˀéveˀhoˀe, naˀtónevéˀhoˀe, neˀeːh, neˀes, neˀhane, némaˀke, nikʷaːcˀa, nikʷiːkˀa, niyaːcˀa, nomaˀkótse, ˀo, ˀoˀ, oˀáwayeˀ, ˀoˑčo, odę́ˀæˀ, odóˀdaˀ, oˀéhdaˀ, oˀę́ˑnaˀ, óˀgæˑˀ, oˀgę́hæˀ, ogihíˀnaˀ, ogųhétshaˀ, ogų́hsaˀ, ogų́ˀnhwaˑˀ, óˀheˀe, ohnáˑwaˀ, ohnéˑgaˀ, ohsahéˀdaˀ, ohsóˀgwaˀ, ohų́hdaˀ, ohwáhdaˀ, ohwéhnaˀ, ohwíˀkdaˀ, ohwísdaˀ, óhyaˀ, ojyahų́sgwaˀ, ojyasgwíˑyæˀ, ókdaˀ, okdéhæˀ, ˀokkinawh, ˀolxoˀ, oˀnáhsaˀ, ˀončoči, oˀnéhsaˀ, oˀnę́ˑyaˀ, oˀnhų́hsaˀ, oˀnhų́sdaˀ, ˀookahp, ˀooko, ˀooˀoš, ˀooš, ˀoqʰoš’, ˀoqtowolič, ˀores, ˀoreš, ˀorreṣ, ˀošaˑtiš, oˀsgę́ˀshæˀ, ˀosos, ˀososo, otgóˀæˀ, otgwę́ˀdaˀ, otgwę́hsaˀ, othwę́hsaˀ, ótsgæˑˀ, otshę́ˀdaˀ, óˑwæˀ, owǽˑdaˀ, owæˑgwáhdaˀ, owæhéˀsdaˀ, owę́ˑdaˀ, owę́hyaˀ, owíhsaˀ, owíˑyæˀ, oyáˑæˀ, oyáˀdaˀ, oyáˑdaˀ, oyéęˀdaˀ, oyéhdaˀ, pajóokˀala, pamˀoh, peˀ, pet’aˀ, píilaˀala, pšoˀoš, puylyaˀash, qikʰsmuˀ, sá:no:ˀ, saːkhirˀa, ṣáwlaˀala, šeˀše, siwonomuˀ, šoˀ, spaˀ, t’oˀ, taˀ, taaˀe, taahakiˀiš, taahalˀiš, taahawˀiš, taahelahciˀiš, taahelušiˀiš, taaheluuˀiš, taahetahnuuˀiš, taˀtaraˀehstáhkaˀ, tavaˀazi, tawaˀ, tawatéˀskuh, tawìːdéˀ, telheˀ, temhawˀiš, tepuˀ, tiimhhakiˀiš, tmaˀ, toˀ, tooˀhémȧhéóˀo, tsaˀdúhstiˀ, tsìːnǫːmą́ˀ, tyeˀ, tyipïˀ, úˀdaˀ, ˀul’am, ˀul’išmuˀ, ˀulkum, ˀulkuw, ˀunčušmin, ˀušč’ïmïčmu, ˀušpayïš, ˀušpayïš’, ˀušpaymu, ˀušwek’eyeš, ˀut’am, ˀuṭhin, ˀuṭṭ, uˀúde, úunuˀala, ˀuunuh, ˀuw, uxðúˀa, véˀhenoto, véˀhoˀemahpe, vȯheˀso, vóˀkoméamėške, waːckicˀa, wačpuˀu, wáhtaˀ, wiːrˀa, wikeːsˀa, wižiduˀuvɨ, woˀoravi, woˀovi, xomooˀo, xšoˀ, yaˀ, yadáˀtsaˀ, yaˀdúhšaˀ, yitiˀiškom’‎ ‎
 • ʽ ‎02BD MODIFIER LETTER REVERSED COMMA 3
taʽai, ʽabu
ˀalisʰaw, ˀapʰan, ˀapʰan’iš, ˀapʰanïš, ˀapʰanïšmu, ˀaqsikʰmu, cʰiwiɫmon’o, cʰlewe, cʰol, cʰpʰu, čʰumaš, isʰaw, kʰawaˀ, kʰawakʰawak, Nakʰóda, noxopʰ, ˀoqʰoš’, óṭṭʰaja, óṭṭʰaja wállik, óṭṭʰajatumaj, pʰáak’um, pʰaqamiˑ, pʰeres, pʰiloq, pʰit, pʰukúuṭi, pʰuˑrus, pʰuyeq, pʰuˑyut, qʰapqʰap, qikʰsmuˀ, saqʰalalan, saxkʰït, sʰa, sʰamala, sʰe, sʰol, tʰok’óllu, tʰoˑs, titʰisa, tokʰo, tokʰonuč, toloqʰ
atʷaχəbza, cecekʷ, cóʕʷłe, Dəxʷləšucid, kiːskʷasˀa, kitakʷac, k̓ʷúluʔxʷ, nikʷaːcˀa, nikʷiːkˀa, nqʷəyexíxit, qʷáq̓, Saɬuɬtxʷ, sk̓ʷák̓ʷes, skʷést, spulstuwéxʷ, sqʷəbayʔ, sxʷáʔes, xʷsenəčqən, x̣ʷúʔeƛ̓, ʔənəcə́qʷ
huˑtʲa, ˀinʲhu, katʲtʲa, kaˑtʲul, miˑnʲi, paraˑtʲu, patʲtʲan, ruˑtʲuj, ṭatʲtʲi ‎ ‎
 • ‎30FC KATAKANA-HIRAGANA PROLONGED SOUND MARK 638
ja (à lister ?) + うちなーぐち