Utilisateur:Chrisaix/Tableau katakana

Définition, traduction, prononciation, anagramme et synonyme sur le dictionnaire libre Wiktionnaire.
Le syllabaire katakana (片仮名)

(a) /a/ [a]

(i) /i/ [i]

(u) /M/ [ɯ]

(e) /e/ [e]

(o) /o/ [o]
  イェ
(ye) /je/ [je]
  ウィ
(wi) /M\i/ [ɰi]
  ウェ
(we) /M\e/ [ɰe]
ウォ
(wo) /M\o/ [ɰo]
   
ヴァ
(va) /va/ [va]
ヴィ
(vi) /vi/ [vi]

(vu) /vM/ [vɯ]
ヴェ
(ve) /ve/ [ve]
ヴォ
(vo) /vo/ [vo]

(ka) /ka/ [ka]

(ki) /ki/ [ki]

(ku) /kM/ [kɯ]

(ke) /ke/ [ke]

(ko) /ko/ [ko]
  キャ
(kya) /k_ja/ [kʲa]
キュ
(kyu) /k_jM/ [kʲɯ]
  キョ
(kyo) /k_jo/ [kʲo]
     

(ga) /ga/ [ɡa]

(gi) /gi/ [ɡi]

(gu) /gM/ [ɡɯ]

(ge) /ge/ [ɡe]

(go) /go/ [ɡo]
  ギャ
(gya) /g_ja/ [ɡʲa]
ギュ
(gyu) /g_jM/ [ɡʲɯ]
  ギョ
(gyo) /g_jo/ [ɡʲo]
     

(sa) /sa/ [sa]

(shi) /s\i/ [ɕi]

(su) /sM/ [sɯ]

(se) /se/ [se]

(so) /so/ [so]
  シャ
(sha) /s\a/ [ɕa]
シュ
(shu) /s\M/ [ɕɯ]
シェ
(she) /s\e/ [ɕe]
ショ
(sho) /s\o/ [ɕo]
  セィ
(si) /si/ [si]
 

(za) /za/ [za]

(ji) /z\i/ [ʑi]

(zu) /zM/ [zɯ]

(ze) /ze/ [ze]

(zo) /zo/ [zo]
  ジャ
(ja) /z\a/ [ʑa]
ジュ
(ju) /z\M/ [ʑɯ]
ジェ
(je) /z\e/ [ʑe]
ジョ
(jo) /z\o/ [ʑo]
  ゼィ
(zi) /zi/ [zi]
 

(ta) /ta/ [ta]

(chi) /cs\i/ [cɕi]

(tsu) /tsM/ [tsɯ]

(te) /te/ [te]

(to) /to/ [to]
  チャ
(cha) /cs\a/ [cɕa]
チュ
(chu) /cs\M/ [cɕɯ]
チェ
(che) /cs\e/ [cɕe]
チョ
(cho) /cs\o/ [cɕo]
ツァ
(tsa) /tsa/ [tsa]
ツィ
(tsi) /tsi/ [tsi]
  ツェ
(tse) /tse/ [tse]
ツォ
(tso) /tso/ [tso]
ティ
(ti) /ti/ [ti]
テュ
(tyu) /t_jM/ [tʲɯ]
トゥ
(tu) /tM/ [tɯ]

(da) /da/ [da]

(ji) /z\i/ [ʑi]

(zu) /zM/ [zɯ]

(de) /de/ [de]

(do) /do/ [do]
      ディ
(di) /di/ [di]
デュ
(dyu) /d_jM/ [dʲɯ]
ドゥ
(du) /dM/ [dɯ]

(na) /na/ [na]

(ni) /ni/ [ni]

(nu) /nM/ [nɯ]

(ne) /ne/ [ne]

(no) /no/ [no]
  ニャ
(nya) /?/ [ȵʲa]
ニュ
(nyu) /?/ [ȵʲɯ]
  ニョ
(nyo) /?/ [ȵʲo]
     

(ha) /ha/ [ha]

(hi) /hi/ [hi]

(fu) /p\M/ [ɸɯ]

(he) /he/ [he]

(ho) /ho/ [ho]
  ヒャ
(hya) /Ca/ [ça]
ヒュ
(hyu) /CM/ [çɯ]
  ヒニョ
(hyo) /Co/ [ço]
ファ
(fa) /p\a/ [ɸa]
フィ
(fi) /p\i/ [ɸi]
フェ
(fe) /p\e/ [ɸe]
フォ
(fo) /p\o/ [ɸo]
フュ
(fyu) /p\_jM/ [ɸʲɯ]
   

(ba) /ba/ [ba]

(bi) /bi/ [bi]

(bu) /bM/ [bɯ]

(be) /be/ [be]

(bo) /bo/ [bo]
  ビャ
(bya) /b_ja/ [bʲa]
ビュ
(byu) /b_jM/ [bʲɯ]
  ビョ
(byo) /b_jo/ [bʲo]
     

(pa) /pa/ [pa]

(pi) /pi/ [pi]

(pu) /pM/ [pɯ]

(pe) /pe/ [pe]

(po) /po/ [po]
  ピャ
(pya) /p_ja/ [pʲa]
ピュ
(pyu) /p_jM/ [pʲɯ]
  ピョ
(pyo) /p_jo/ [pʲo]
     

(ma) /ma/ [ma]

(mi) /mi/ [mi]

(mu) /mM/ [mɯ]

(me) /me/ [me]

(mo) /mo/ [mo]
  ミャ
(mya) /m_ja/ [mʲa]
ミュ
(myu) /m_jM/ [mʲɯ]
  ミョ
(myo) /m_jo/ [mʲo]
     

(ya) /ja/ [ja]
 
(yu) /jM/ [jɯ]
 
(yo) /jo/ [jo]

(ra) /l\a/ [ɺa]

(ri) /l\i/ [ɺi]

(ru) /l\M/ [ɺɯ]

(re) /l\e/ [ɺe]

(ro) /l\o/ [ɺo]
  リャ
(rya) /l\_ja/ [ɺʲa]
リュ
(ryu) /l\_jM/ [ɺʲɯ]
  リョ
(ryo) /l\_jo/ [ɺʲo]
     

(wa) /M\a/ [ɰa]

(wi) /M\i/ [ɰi]
 
(we) /M\e/ [ɰe]

(wo) /M\o/ [ɰo]

(va) /va/ [va]

(vi) /vi/ [vi]
 
(ve) /ve/ [ve]

(vo) /vo/ [vo]

(n)