Utilisateur:Darkdadaah/Listes/Maintenance/Tables hbo

Définition, traduction, prononciation, anagramme et synonyme sur le dictionnaire libre Wiktionnaire.

Articles en hébreu ancien qui contiennent une table wiki parfois lourde, souvent contraire à nos règles de style, à remplacer idéalement par des modèles appropriés.

 1. ב
 2. ו
 3. כ
 4. ל
 5. שלום
 6. אדון
 7. לא
 8. בד
 9. שמר
 10. אהבה
 11. אלון
 12. מלך
 13. חסד
 14. משנה
 15. שנה
 16. אחד
 17. ברא
 18. את
 19. ארץ
 20. שמים
 21. על
 22. אור
 23. חשך
 24. בין
 25. איש
 26. רוח
 27. טוב
 28. שנים
 29. שלש
 30. חמשה
 31. חמש
 32. שש
 33. לילה
 34. יום
 35. קמץ
 36. פתח
 37. ספר
 38. כן
 39. או
 40. מי
 41. מה
 42. זה
 43. ילד
 44. חדר
 45. רחם
 46. רחמים
 47. אלף
 48. בית
 49. גמל
 50. דלת
 51. כף
 52. מים
 53. סמך
 54. עין
 55. בי
 56. ארבע
 57. ארבעה
 58. שבע
 59. שמנה
 60. עוד
 61. אהב
 62. חת
 63. יש
 64. אין
 65. אנחנו
 66. הן
 67. אתם
 68. הם
 69. רע
 70. עיר
 71. בן
 72. גן
 73. כי
 74. רעה
 75. יין
 76. חלון
 77. שם
 78. אשר
 79. אדמוני
 80. אחרנית
 81. אלמנות
 82. ארבעים
 83. דודאים
 84. זנונים
 85. זקונים
 86. חכלילי
 87. חמישית
 88. מגדנות
 89. מעדנים
 90. מראשות
 91. משפתים
 92. נעורים
 93. נפילים
 94. סנורים
 95. תאומים
 96. תולדות
 97. אחרון
 98. אחרית
 99. אלהים
 100. אלמנה
 101. אמתחת
 102. אשכול
 103. בטנים
 104. בכירה
 105. בלעדי
 106. בעבור
 107. בתולה
 108. גבירה
 109. גפרית
 110. חבורה
 111. חגורה
 112. חותמת
 113. חליפה
 114. חלצים
 115. חמישי
 116. חמשים
 117. ישועה
 118. מאומה
 119. מאכלת
 120. מולדת
 121. מחשבה
 122. מטמון
 123. מלאכה
 124. מלחמה
 125. ממלכה
 126. ממשלה
 127. מנוחה
 128. מספוא
 129. מריבה
 130. מרכבה
 131. משכרת
 132. משמרת
 133. משפחה
 134. מתנים
 135. ניחוח
 136. נקיון
 137. עבודה
 138. עליון
 139. עצבון
 140. ערבון
 141. ערירי
 142. ערמון
 143. עשירי
 144. עשרים
 145. פילגש
 146. פליטה
 147. פקדון
 148. פתרון
 149. צהרים
 150. צעירה
 151. קבורה
 152. קיטור
 153. קשיטה
 154. ראשון
 155. ראשית
 156. רביעי
 157. רעבון
 158. שארית
 159. שבועה
 160. שביעי
 161. שבעים
 162. שלישי
 163. שלשום
 164. שלשים
 165. שמנים
 166. שפיפן
 167. תבואה
 168. תועבה
 169. תירוש
 170. תרדמה
 171. תרפים
 172. תשוקה
 173. תשעים
 174. אביר
 175. אברך
 176. אדות
 177. אדמה
 178. אדרת
 179. אולי
 180. אולם
 181. אחור
 182. אחות
 183. אחזה
 184. אחרי
 185. איבה
 186. אילה
 187. אימה
 188. איתן
 189. אכלה
 190. אלוף
 191. אלמה
 192. אמנה
 193. אמנם
 194. אמרה
 195. אניה
 196. אנכי
 197. אסון
 198. אסיר
 199. אפוא
 200. ארבה
 201. ארחה
 202. אריה
 203. אתון
 204. אתנה
 205. בגלל
 206. בדלח
 207. בהמה
 208. בכור
 209. בכות
 210. בכרה
 211. בלתי
 212. בעיר
 213. בקעה
 214. ברזל
 215. בריא
 216. ברית
 217. ברכה
 218. גבול
 219. גבור
 220. גביע
 221. גביר
 222. גבעה
 223. גדוד
 224. גדול
 225. גוזל
 226. גויה
 227. גוים
 228. גחון
 229. דמות
 230. דרדר
 231. הלאה
 232. המון
 233. הפכה
 234. הרון
 235. זמרה
 236. זעקה
 237. זקנה
 238. זרוע
 239. חותם
 240. חטאה
 241. חטאת
 242. חיים
 243. חלום
 244. חליל
 245. חמוד
 246. חמור
 247. חמלה
 248. חניך
 249. חרבה
 250. חרדה
 251. חרטם
 252. חריש
 253. חרפה
 254. חשכה
 255. טבעת
 256. טהור
 257. טירה
 258. טרפה
 259. יבשה
 260. יגון
 261. יגיע
 262. יונה
 263. יחדו
 264. יחיד
 265. ילדה
 266. יליד
 267. ימין
 268. יצוע
 269. יקהה
 270. יקום
 271. יראה
 272. ירכה
 273. כבוד
 274. כברה
 275. כבשה
 276. כבשן
 277. כוכב
 278. כנור
 279. כסות
 280. כרוב
 281. כתנת
 282. לבוש
 283. לביא
 284. לבנה
 285. לולא
 286. למען
 287. לפיד
 288. לשון
 289. מאור
 290. מאכל
 291. מבול
 292. מבחר
 293. מגדל
 294. מגור
 295. מדבר
 296. מדוע
 297. מועד
 298. מורא
 299. מושב
 300. מזבח
 301. מזון
 302. מחזה
 303. מחיה
 304. מחנה
 305. מחרת
 306. מחשף
 307. מטעם
 308. מיטב
 309. מכסה
 310. מכרה
 311. מלאך
 312. מלון
 313. מנחה
 314. מספר
 315. מעבר
 316. מעין
 317. מערה
 318. מעשה
 319. מעשר
 320. מצבה
 321. מצוה
 322. מצער
 323. מקוה
 324. מקום
 325. מקנה
 326. מראה
 327. מרמה
 328. משאת
 329. משכב
 330. משמר
 331. משפט
 332. משקה
 333. משקל
 334. מתים
 335. מתנה
 336. נביא
 337. נבלה
 338. נזיד
 339. נזיר
 340. נחלה
 341. נחנו
 342. נכאת
 343. נכרי
 344. נערה
 345. נציב
 346. נקבה
 347. נשיא
 348. נשמה
 349. סביב
 350. סריס
 351. עבדה
 352. עברה
 353. עגלה
 354. עדשה
 355. עוגב
 356. עולם
 357. עטוף
 358. עירם
 359. עלטה
 360. עלמה
 361. עצום
 362. ערוה
 363. ערום
 364. ערלה
 365. עשור
 366. עשרה
 367. עתוד
 368. פליט
 369. פצלה
 370. פקיד
 371. פתיל
 372. צדיק
 373. צדקה
 374. צואר
 375. צחוק
 376. צידה
 377. צמיד
 378. צעיף
 379. צעיר
 380. צעקה
 381. צפון
 382. צפור
 383. צרור
 384. קדים
 385. קדמה
 386. קדקד
 387. קומה
 388. קורה
 389. קללה
 390. קנין
 391. קציר
 392. קרוב
 393. רבבה
 394. רביד
 395. רחוק
 396. ריקם
 397. רכוש
 398. רצון
 399. רקיע
 400. שאול
 401. שבוע
 402. שבלת
 403. שיבה
 404. שליט
 405. שמאל
 406. שמחה
 407. שמלה
 408. שעיר
 409. שפחה
 410. שרוך
 411. שריג
 412. שרפה
 413. שרקה
 414. ששים
 415. תאוה
 416. תאנה
 417. תהום
 418. תורה
 419. תושב
 420. תחלה
 421. תחתי
 422. תמול
 423. תמים
 424. תנור
 425. תנין
 426. אבל
 427. אבן
 428. אבק
 429. אדם
 430. אהל
 431. אוץ
 432. אות
 433. אזן
 434. אחו
 435. אחז
 436. אחר
 437. איב
 438. איך
 439. איל
 440. אכל
 441. אכן
 442. אלה
 443. אלם
 444. אמה
 445. אמן
 446. אמץ
 447. אמר
 448. אמש
 449. אמת
 450. אני
 451. אסף
 452. אסר
 453. אפה
 454. אפס
 455. אפק
 456. אפר
 457. אצל
 458. ארח
 459. ארך
 460. אשה
 461. אשם
 462. אתה
 463. באר
 464. באש
 465. בגד
 466. בדל
 467. בהו
 468. בהל
 469. בוא
 470. בור
 471. בוש
 472. בזה
 473. בזז
 474. בחן
 475. בחר
 476. בטן
 477. בכה
 478. בכי
 479. בלה
 480. בלי
 481. בלל
 482. בלע
 483. בנה
 484. בעד
 485. בעל
 486. בצר
 487. בקר
 488. ברד
 489. ברח
 490. ברך
 491. בשל
 492. בשר
 493. בתר
 494. גבה
 495. גבר
 496. גדי
 497. גדל
 498. גוד
 499. גוי
 500. גוע
 501. גור
 502. גזז
 503. גזל
 504. גזר
 505. גיד
 506. גלה
 507. גלח
 508. גלל
 509. גנב
 510. גער
 511. גפן
 512. גרש
 513. גשם
 514. דבה
 515. דבק
 516. דבר
 517. דבש
 518. דגה
 519. דגן
 520. דון
 521. דור
 522. דין
 523. דלק
 524. דעת
 525. דפק
 526. דרך
 527. הוא
 528. היא
 529. היה
 530. הלך
 531. הלל
 532. הלם
 533. הנה
 534. הפך
 535. הרג
 536. הרה
 537. ולד
 538. זאב
 539. זאת
 540. זבל
 541. זהב
 542. זיד
 543. זכר
 544. זמם
 545. זנה
 546. זעה
 547. זעף
 548. זקן
 549. זרח
 550. זרע
 551. חבא
 552. חבק
 553. חבש
 554. חדל
 555. חדש
 556. חוה
 557. חוט
 558. חול
 559. חום
 560. חוס
 561. חוף
 562. חוץ
 563. חזק
 564. חטא
 565. חטה
 566. חיה
 567. חיל
 568. חיק
 569. חכם
 570. חלב
 571. חלל
 572. חלם
 573. חלק
 574. חמה
 575. חמס
 576. חמר
 577. חמת
 578. חנם
 579. חנן
 580. חפץ
 581. חצר
 582. חקה
 583. חרב
 584. חרה
 585. חרי
 586. חרף
 587. חרש
 588. חתה
 589. חתן
 590. טבח
 591. טמא
 592. טרם
 593. טרף
 594. יאר
 595. ידע
 596. יחם
 597. יכל
 598. ימם
 599. יסף
 600. יען
 601. יפה
 602. יצא
 603. יצר
 604. יקץ
 605. ירא
 606. ירד
 607. ירה
 608. ירח
 609. ירך
 610. ירק
 611. ירש
 612. ישב
 613. יתר
 614. כבד
 615. כבס
 616. כהן
 617. כוס
 618. ככר
 619. כלה
 620. כלי
 621. כנף
 622. כסא
 623. כסף
 624. כפר
 625. כרע
 626. כשב
 627. לאה
 628. לאם
 629. לבב
 630. לבן
 631. להט
 632. לוז
 633. לחם
 634. לטש
 635. לקח
 636. מאד
 637. מאה
 638. מגן
 639. מהר
 640. מות
 641. מחר
 642. מטה
 643. מין
 644. מלא
 645. מלח
 646. מלל
 647. מנע
 648. מסע
 649. מעה
 650. מעט
 651. מעל
 652. מצא
 653. מצה
 654. מקל
 655. מרה
 656. מרע
 657. משך
 658. משל
 659. מתן
 660. נאם
 661. נגב
 662. נגד
 663. נגע
 664. נגש
 665. נהר
 666. נוד
 667. נזם
 668. נחל
 669. נחש
 670. נטה
 671. נין
 672. נכד
 673. נכח
 674. נכר
 675. נסה
 676. נסע
 677. נעל
 678. נער
 679. נפל
 680. נפש
 681. נצב
 682. נקד
 683. נקי
 684. נשא
 685. נשה
 686. נתן
 687. סאה
 688. סבך
 689. סגר
 690. סהר
 691. סוד
 692. סוס
 693. סות
 694. סכה
 695. סלם
 696. עבד
 697. עבר
 698. עגה
 699. עדה
 700. עדר
 701. עון
 702. עוף
 703. עור
 704. עזב
 705. עיט
 706. עיף
 707. עלה
 708. עמד
 709. עמל
 710. עמק
 711. ענב
 712. ענה
 713. עני
 714. ענן
 715. עפר
 716. עצב
 717. עצם
 718. עצר
 719. עקב
 720. עקד
 721. עקר
 722. ערב
 723. ערל
 724. ערף
 725. עשה
 726. עשן
 727. עשר
 728. עתה
 729. פגר
 730. פחד
 731. פחז
 732. פלג
 733. פנה
 734. פעם
 735. פצל
 736. פצע
 737. פקד
 738. פרה
 739. פרי
 740. פרץ
 741. פשע
 742. פתר
 743. צאן
 744. צבא
 745. צהר
 746. צוה
 747. ציד
 748. צלם
 749. צלע
 750. צמח
 751. צנם
 752. צרה
 753. צרי
 754. קבר
 755. קדם
 756. קדש
 757. קהל
 758. קול
 759. קום
 760. קוץ
 761. קטן
 762. קיץ
 763. קנה
 764. קצה
 765. קצף
 766. קרא
 767. קרב
 768. קרח
 769. קרן
 770. קשת
 771. ראה
 772. ראי
 773. ראש
 774. רבה
 775. רבץ
 776. רגל
 777. רדף
 778. רהט
 779. רחב
 780. רחל
 781. ריב
 782. ריח
 783. ריק
 784. רכב
 785. רכש
 786. רמש
 787. רעב
 788. רשע
 789. שאל
 790. שאת
 791. שבר
 792. שדה
 793. שהם
 794. שוב
 795. שוח
 796. שור
 797. שחר
 798. שחת
 799. שיח
 800. שים
 801. שיר
 802. שכב
 803. שכל
 804. שכם
 805. שכן
 806. שכר
 807. שלח
 808. שלל
 809. שלם
 810. שמן
 811. שמע
 812. שמש
 813. שנא
 814. שני
 815. שעה
 816. שער
 817. שפה
 818. שפך
 819. שקד
 820. שקל
 821. שקת
 822. שרה
 823. שרץ
 824. ששי
 825. שתה
 826. תאר
 827. תבה
 828. תהו
 829. תוך
 830. תור
 831. תחת
 832. תיש
 833. תלה
 834. תלי
 835. תעה
 836. תפש
 837. תקע
 838. תשע
 839. אב
 840. אד
 841. אז
 842. אח
 843. אט
 844. אך
 845. אל
 846. אם
 847. אן
 848. אף
 849. אש
 850. בר
 851. בת
 852. גד
 853. גל
 854. גם
 855. גר
 856. דג
 857. דל
 858. דם
 859. דק
 860. הר
 861. חי
 862. חם
 863. חן
 864. חץ
 865. חק
 866. טל
 867. טף
 868. יד
 869. ים
 870. כד
 871. כה
 872. כח
 873. כל
 874. כר
 875. לב
 876. לח
 877. לט
 878. מן
 879. מס
 880. מר
 881. נא
 882. נץ
 883. סל
 884. עד
 885. עז
 886. עם
 887. עץ
 888. עת
 889. פה
 890. פן
 891. פס
 892. פר
 893. פת
 894. צד
 895. צל
 896. צר
 897. קן
 898. קץ
 899. קר
 900. רב
 901. רך
 902. רק
 903. שד
 904. שה
 905. שן
 906. שק
 907. שר
 908. תם
 909. תף
 910. בל
 911. מלכת