Annexe:Nombres en gujarati

Définition, traduction, prononciation, anagramme et synonyme sur le dictionnaire libre Wiktionnaire.
Chiffres arabes Chiffres gujarati Cardinaux Ordinaux
0
1 એક પ્રથમ
2 બે બીઝે
3 ત્રણ ત્રીઝે
4 ચાર ચોથો
5 પાંચ, પાઁચ પાંચમો
6 છઠો
7 સાત સાતમો
8 આઠ આઠમો
9 નવ નવમો
10 ૧૦ દશ દશમો
11 ૧૧ અગીયાર અગીયારમો
12 ૧૨ બાર બારમો
13 ૧૩ તેર તેરમો
14 ૧૪ ચોવદ ચોવદમો
15 ૧૫ પંદર પંદરમો
16 ૧૬ સોળ સોળમો
17 ૧૭ સત્તર સત્તરમો
18 ૧૮ અઢાર અઢારમો
19 ૧૯ ઓગણીસ ઓગણીસમો
20 ૨૦ વીસ બીસમો
21 ૨૧ એકવીસ એકવીસમો
22 ૨૨ બાવીસ બાવીસમો
23 ૨૩ ત્રેવીસ ત્રેવીસમો
24 ૨૪ ચોવીસ ચોવીસમો
25 ૨૫ પચ્ચીસ પચ્ચીસમો
26 ૨૬ છવીસ છવીસમો
27 ૨૭ સત્તાવીસ સત્તાવીસમો
28 ૨૮ અઠ્ઠાવીસ અઠ્ઠાવીસમો
29 ૨૯ ઓગણત્રીસ ઓગણત્રીસમો
30 ૩૦ ત્રીસ ત્રીસમો
31 ૩૧ એકત્રીસ એકત્રીસમો
32 ૩૨ બેત્રીસ બેત્રીસમો
33 ૩૩ તેત્રીસ તેત્રીસમો
34 ૩૪ ચોત્રીસ ચોત્રીસમો
35 ૩૫ પાંત્રીસ પાંત્રીસમો
36 ૩૬ છત્રીસ છત્રીસમો
37 ૩૭ સાડત્રીસ સાડત્રીસમો
38 ૩૮ આડત્રીસ આડત્રીસમો
39 ૩૯ ઓગળચાળીસ ઓગળચાળીસમો
40 ૪૦ ચાળીસ ચાળીસમો
41 ૪૧ એકતાળીસ એકતાળીસમો
42 ૪૨ બેતાળીસ બેતાળીસમો
43 ૪૩ તેતાળીસ તેતાળીસમો
44 ૪૪ ચુંમાળીસ ચુંમાળીસમો
45 ૪૫ પિસ્તાલીસ મો
46 ૪૬ છેંતાળીસ છેંતાળીસમો
47 ૪૭ સુડતાળીસ સુડતાળીસમો
48 ૪૮ અડતાળીસ અડતાળીસમો
49 ૪૯ ઓગણપચાસ ઓગણપચાસમો
50 ૫૦ પચાસ પચાસમો
51 ૫૧ એકાવન એકાવનમો
52 ૫૨ બાવન બાવનમો
53 ૫૩ ત્રેપન ત્રેપનમો
54 ૫૪ ચોપન ચોપનમો
55 ૫૫ પંચાવન પંચાવનમો
56 ૫૬ છપ્પન છપ્પનમો
57 ૫૭ સત્તાવન સત્તાવનમો
58 ૫૮ અઠ્ઠાવન અઠ્ઠાવનમો
59 ૫૯ ઓગળસાઠ ઓગળસાઠમો
60 ૬૦ સાઠ સાઠમો
61 ૬૧ એકસઠ એકસઠમો
62 ૬૨ બાસઠ બાસઠમો
63 ૬૩ ત્રેસઠ ત્રેસઠમો
64 ૬૪ ચોસઠ ચોસઠમો
65 ૬૫ પાંસઠ પાંસઠમો
66 ૬૬ છાસઠ છાસઠમો
67 ૬૭ સડસઠ સડસઠમો
68 ૬૮ અડસઠ અડસઠમો
69 ૬૯ ઓગણોતેર ઓગણોતેરમો
70 ૭૦ સિત્તેર સિત્તેરમો
71 ૭૧ એકોતેર એકોતેરમો
72 ૭૨ બોંતેર બોંતેરમો
73 ૭૩ તોંતેર તોંતેરમો
74 ૭૪ ચુંમોતેર ચુંમોતેરમો
75 ૭૫ પંચોતેર પંચોતેરમો
76 ૭૬ છોંતેર છોંતેરમો
77 ૭૭ સીતોતેર મો
78 ૭૮ ઈઠોતેર ઈઠોતેરમો
79 ૭૯ ઓગણએંસી ઓગણએંસીમો
80 ૮૦ એંસી એંસીમો
81 ૮૧ એકયાસી એકયાસીમો
82 ૮૨ બ્યાસી બ્યાસીમો
83 ૮૩ ત્યાસી ત્યાસીમો
84 ૮૪ ચોરાસી ચોરાસીમો
85 ૮૫ પંચ્યાસી પંચ્યાસીમો
86 ૮૬ છયાસી છયાસીમો
87 ૮૭ સત્યાસી સત્યાસીમો
88 ૮૮ અઠયાસી અઠયાસીમો
89 ૮૯ નેવ્વાસી નેવ્વાસીમો
90 ૯૦ નેવું નેવુંમો
91 ૯૧ એકણું એકણુંમો
92 ૯૨ બાણું બાણુંમો
93 ૯૩ ત્રાણું ત્રાણુંમો
94 ૯૪ ચોરાણું ચોરાણુંમો
95 ૯૫ પંચાણું પંચાણુંમો
96 ૯૬ છણ્ણું છણ્ણુંમો
97 ૯૭ સતાણ સતાણમો
98 ૯૮ અઠ્ઠાણું અઠ્ઠાણુંમો
99 ૯૯ નવાણ નવાણમો
100 ૧૦૦ સો સોમો

Voir aussi :