Module:langues/lettres rares

Définition, traduction, prononciation, anagramme et synonyme sur le dictionnaire libre Wiktionnaire.

Liste des langues (similaire à Module:langues/data), appelée par Module:section langue pour catégoriser les lettres rares pour chacune.


	local l = {}
	
	-- Langues (attention ‎‎ï̂ est décomposé en ‎‎ï + ^ et ẖ en h + ̱)
  l['fr'] = {
  	rare = '[' ..
  	'æÆœŒ' ..
  	'àÀìÌùÙ' ..
  	'áÁćĆíÍóÓúÚýÝźŹ' ..
  	'ĉĈêÊîÎŝŜûÛŵŴ' ..
  	'äÄëËïÏöÖüÜÿŸ' ..
  	'ãÃñÑõÕũŨ' ..
  	'āĀēĒīĪōŌūŪ' ..
  	'åÅ' ..
  	'çÇĢģĻļŅņŖŗ' ..
  	'ąĄęĘįĮǫǪųŲ' ..
  	'čČďĎŠš' ..
  	'ăĂğĞ' ..
  	'ıİ' ..
  	'Ġġ' ..
  	'ŐőŰű' ..
  	'ḌḍḤḥḲḳḷḶṢṣṬṭ' ..
  	'ÐðĦħłŁɬꞭⱠⱡŦŧ' ..
  	'Ḫḫ' ..
  	'Ḏḏ' ..
  	'ɑⱭꞵꞴɛƐɣƔɩƖĸƛθΘ' ..
  	'ʃƩßẞþÞʊƱꞷꞶʋƲꭓꞳʒƷƹƸɂɁʔʕ' ..
  	'ʌɅəƏǝƎɥꞍɔƆɯƜ' ..
  	'ꜧꜦŋŊɲƝ' ..
  	'ǀǁǂǃʘ' ..
  	'·ʻʼʽʾʿꞌꞋꜣꜢꜥꜤ' ..
  	'ʰⁿᵘᵛʷʸᶻᶿ' ..
  	'ȝȜȣȢ' ..
  	']+' }
	l['en'] = { rare = '[' .. 'æÆœŒàÀáÁäÄãÃāĀåÅąĄ' .. 'ɑⱭʌɅꞵꞴçÇéÉèÈêÊëËēĒęĘəƏǝƎɛƐğĞɣƔìÌíÍ‎îÎïÏīĪįĮɩƖ' .. 'ḷḶłŁɬꞭñÑŋŊɲƝóÓöÖõÕōŌǫǪɔƆ' .. 'ŝŜùÙúÚûÛüÜũŨūŪųŲŵŴÿŸźŹ' .. 'ɑⱭʌɅꞵꞴÐðəƏǝƎɛƐɣƔꜧꜦɥꞍɩƖĸƛŋŊɲƝɔƆȣȢßẞʃƩþÞθΘɯƜʊƱꞷꞶʋƲꭓꞳʒƷƹƸɂɁʔʕǀǁǂǃʘʻʼʽʾʿꞌꞋꜣꜢꜥꜤʰⁿᵘᵛʷʸᶻᶿ' .. 'ȝȜ' .. ']+' }
	l['da'] = { rare = '[' .. 'QqáÁéÉíÍóÓúÚýÝǽǼǿǾ' .. ']+' }
	l['ca'] = { rare = '[' .. '·' .. ']+' }
	l['ast'] = { rare = '[' .. 'ḤḥḶḷ' .. ']+' }
	l['cy'] = { rare = '[' .. 'ẄẅẂẃ' .. ']+' }
	l['eo'] = { rare = '[' .. 'ĈĉĜĝĤĥĴĵŜŝŬŭ' .. ']+' }
	l['it'] = {
		rare = '[' ..
		'JjKkWwXxYy' ..
		'àÀèÈìÌòÒùÙ' .. 
		'ÁáéÉíÍóÓúÚ' ..
		'ÂâÎîÛû' ..
		'äÄëËÏïÖöüÜ' .. 
		'ÃãÑñ' .. 
		'ČčŘřŠšŽž' ..
		'ĠġŻż' ..
		'ĀāĪīŌōŪū' ..
		'ḤḥṢṣṬṭ' ..
		'ÇçḨḩŞşŢţ' ..
		'Ħħ' .. 
		'ƏəꞫɜ' ..
		'ʿ' ..
		']+'
	}
	l['fy'] = { rare = '[' .. 'æÆœŒàÀáÁâÂäÄãÃāĀåÅ' .. 'ꞵꞴçÇèÈéÉêÊëËēĒəƏǝƎɛƐğĞɣƔìÌíÍ‎îÎïÏīĪɩƖ' .. 'ḷḶłŁñÑŋŊɲƝòÒóÓöÖõÕōŌɔƆ' .. 'ùÙúÚûÛüÜũŨūŪʋƲźŹɂɁʔ' .. ']+' }
	l['nl'] = { rare = '[' .. 'æÆœŒàÀâÂäÄãÃāĀåÅ' .. 'ꞵꞴçÇèÈêÊëËēĒəƏǝƎɛƐğĞɣƔìÌ‎îÎïÏīĪɩƖ' .. 'ḷḶłŁñÑŋŊɲƝöÖõÕōŌɔƆ' .. 'ùÙûÛüÜũŨūŪʋƲÝýźŹɂɁʔ' .. ']+' }
	l['ar'] = { rare = '[' .. 'ڤچ' .. ']+' }
	l['aeb'] = { rare = '[' .. 'ڥڨ' .. ']+' }
	l['arq'] = { rare = '[' .. 'ڥݣڨ' .. ']+' }
	l['ary'] = { rare = '[' .. 'ڥݣژظپ' .. ']+' }
	l['arz'] = { rare = '[' .. 'ڤچ' .. ']+' }
	l['kl'] = { rare = '[' .. 'BbCcDdWwXxYyZzÆæØøÅåĸ' .. ']+' }
  l['rom'] = { rare = '[' .. 'ÇçΘθWwƟɵ' .. ']+' }
	l['scn'] = { rare = '[' .. 'ḌḍKkWwÇçXxYyWwḤḥẒẓÜüÏïÌìÙùÂâÊêÎîÔôÛûÀàÈèÒòŠšÍí' .. ']+' }
	return l