Conjugaison:azéri/yemək

Définition, traduction, prononciation, anagramme et synonyme sur le dictionnaire libre Wiktionnaire.

Infinitif

Infinitif
yemək

Converbe

Converbe
yeyib

Participes

Participe non passé du sujet[1] Participe passé du sujet [1] Participe du non-sujet[1]
yeyən yemiş (mənim)  yediyim
(sənin)  yediyin
(onun)  yediyi
(bizim)  yediyimiz
(sizin)  yediyiniz
(onların)  yediyi ou yedikləri

Indicatif

Présent simple Présent parfait
(mən)  yeyirəm (mən)  yemişəm
(sən)  yeyirsən (sən)  yemişsən
(o)  yeyir (o)  yemiş
(biz)  yeyirik (biz)  yemişik
(siz)  yeyirsiniz (siz)  yemişsiniz
(onlar)  yeyirlər (onlar)  yemişlər
Passé simple Passé parfait
(mən)  yedim (mən)  yemişdim
(sən)  yedin (sən)  yemişdin
(o)  yedi (o)  yemişdi
(biz)  yedik (biz)  yemişdik
(siz)  yediniz (siz)  yemişdiniz
(onlar)  yedilər (onlar)  yemişdilər
Passé imparfait
(mən)  yeyirdim  
(sən)  yeyirdin  
(o)  yeyirdi  
(biz)  yeyirdik  
(siz)  yeyirdiniz  
(onlar)  yeyirdilər  
Futur défini Futur indéfini
(mən)  yeyəcəyəm (mən)  yeyərəm
(sən)  yeyəcəksən (sən)  yeyərsən
(o)  yeyəcək (o)  yeyər
(biz)  yeyəcəyik (biz)  yeyərik
(siz)  yeyəcəksiniz (siz)  yeyərsiniz
(onlar)  yeyəcəklər (onlar)  yeyərlər
Futur du passé défini Futur du passé indéfini
(mən)  yeyəcəkdim (mən)  yeyərdim
(sən)  yeyəcəkdin (sən)  yeyərdin
(o)  yeyəcəkdi (o)  yeyərdi
(biz)  yeyəcəkdik (biz)  yeyərdik
(siz)  yeyəcəkdiniz (siz)  yeyərdiniz
(onlar)  yeyəcəkdilər (onlar)  yeyərdilər

Conditionnel

Présent Passé
(mən)  yesəm (mən)  yesəydim
(sən)  yesən (sən)  yesəydin
(o)  yesə (o)  yesəydi
(biz)  yesək (biz)  yesəydik
(siz)  yesəniz (siz)  yesəydiniz
(onlar)  yesələr (onlar)  yesəydilər

Subjonctif

(mən)  yeyəm  
(sən)  yeyəsən  
(o)  yeyə  
(biz)  yeyək  
(siz)  yeyəsiniz  
(onlar)  yeyələr  

Hortatif

(mən)  yeyəsiyəm  
(sən)  yeyəsisən  
(o)  yeyəsi  
(biz)  yeyəsiyik  
(siz)  yeyəsisiniz  
(onlar)  yeyəsilər  

Obligationnel

Présent Passé
(mən)  yeməliyəm (mən)  yeməliydim
(sən)  yeməlisən (sən)  yeməliydin
(o)  yeməli (o)  yeməliydi
(biz)  yeməliyik (biz)  yeməliydik
(siz)  yeməlisiniz (siz)  yeməliydiniz
(onlar)  yeməlilər (onlar)  yeməliydilər

Impératif

(mən)  yeyim  
(sən)  ye  
(o)  yesin  
(biz)  yeyək  
(siz)  yeyin  
(onlar)  yesinlər  

Infinitif

Infinitif
yeməmək

Converbe

Converbe
yeməyib

Participes

Participe non passé du sujet[1] Participe passé du sujet[1] Participe du non-sujet[1]
yeməyən yeməmiş (mənim)  yemədiyim
(sənin)  yemədiyin
(onun)  yemədiyi
(bizim)  yemədiyimiz
(sizin)  yemədiyiniz
(onların)  yemədiyi ou yemədikləri

Indicatif

Présent simple Présent parfait
(mən)  yemirəm (mən)  yeməmişəm
(sən)  yemirsən (sən)  yeməmişsən
(o)  yemir (o)  yeməmiş
(biz)  yemirik (biz)  yeməmişik
(siz)  yemirsiniz (siz)  yeməmişsiniz
(onlar)  yemirlər (onlar)  yeməmişlər
Passé simple Passé parfait
(mən)  yemədim (mən)  yeməmişdim
(sən)  yemədin (sən)  yeməmişdin
(o)  yemədi (o)  yeməmişdi
(biz)  yemədik (biz)  yeməmişdik
(siz)  yemədiniz (siz)  yeməmişdiniz
(onlar)  yemədilər (onlar)  yeməmişdilər
Passé imparfait
(mən)  yemirdim  
(sən)  yemirdin  
(o)  yemirdi  
(biz)  yemirdik  
(siz)  yemirdiniz  
(onlar)  yemirdilər  
Futur défini Futur indéfini
(mən)  yeməyəcəyəm (mən)  yemərəm
(sən)  yeməyəcəksən (sən)  yemərsən
(o)  yeməyəcək (o)  yeməz
(biz)  yeməyəcəyik (biz)  yemərik
(siz)  yeməyəcəksiniz (siz)  yemərsiniz
(onlar)  yeməyəcəklər (onlar)  yeməzlər
Futur du passé défini Futur du passé indéfini
(mən)  yeməyəcəkdim (mən)  yeməzdim
(sən)  yeməyəcəkdin (sən)  yeməzdin
(o)  yeməyəcəkdi (o)  yeməzdi
(biz)  yeməyəcəkdik (biz)  yeməzdik
(siz)  yeməyəcəkdiniz (siz)  yeməzdiniz
(onlar)  yeməyəcəkdilər (onlar)  yeməzdilər

Conditionnel

Présent Passé
(mən)  yeməsəm (mən)  yeməsəydim
(sən)  yeməsən (sən)  yeməsəydin
(o)  yeməsə (o)  yeməsəydi
(biz)  yeməsək (biz)  yeməsəydik
(siz)  yeməsəniz (siz)  yeməsəydiniz
(onlar)  yeməsələr (onlar)  yeməsəydilər

Subjonctif

(mən)  yeməyəm  
(sən)  yeməyəsən  
(o)  yeməyə  
(biz)  yeməyək  
(siz)  yeməyəsiniz  
(onlar)  yeməyələr  

Hortatif

(mən)  yeməyəsiyəm  
(sən)  yeməyəsisən  
(o)  yeməyəsi  
(biz)  yeməyəsiyik  
(siz)  yeməyəsisiniz  
(onlar)  yeməyəsilər  

Obligationnel

Présent Passé
(mən)  yeməməliyəm (mən)  yeməməliydim
(sən)  yeməməlisən (sən)  yeməməliydin
(o)  yeməməli (o)  yeməməliydi
(biz)  yeməməliyik (biz)  yeməməliydik
(siz)  yeməməlisiniz (siz)  yeməməliydiniz
(onlar)  yeməməlilər (onlar)  yeməməliydilər

Impératif

(mən)  yeməyim  
(sən)  yemə  
(o)  yeməsin  
(biz)  yeməyək  
(siz)  yeməyin  
(onlar)  yeməsinlər  

Infinitif

Infinitif
yeyilmək

Converbe

Converbe
yeyilib

Participes

Participe non passé du sujet[1] Participe passé du sujet [1] Participe du non-sujet[1]
yeyilən yeyilmiş (mənim)  yeyildiyim
(sənin)  yeyildiyin
(onun)  yeyildiyi
(bizim)  yeyildiyimiz
(sizin)  yeyildiyiniz
(onların)  yeyildiyi ou yeyildikləri

Indicatif

Présent simple Présent parfait
(mən)  yeyilirəm (mən)  yeyilmişəm
(sən)  yeyilirsən (sən)  yeyilmişsən
(o)  yeyilir (o)  yeyilmiş
(biz)  yeyilirik (biz)  yeyilmişik
(siz)  yeyilirsiniz (siz)  yeyilmişsiniz
(onlar)  yeyilirlər (onlar)  yeyilmişlər
Passé simple Passé parfait
(mən)  yeyildim (mən)  yeyilmişdim
(sən)  yeyildin (sən)  yeyilmişdin
(o)  yeyildi (o)  yeyilmişdi
(biz)  yeyildik (biz)  yeyilmişdik
(siz)  yeyildiniz (siz)  yeyilmişdiniz
(onlar)  yeyildilər (onlar)  yeyilmişdilər
Passé imparfait
(mən)  yeyilirdim  
(sən)  yeyilirdin  
(o)  yeyilirdi  
(biz)  yeyilirdik  
(siz)  yeyilirdiniz  
(onlar)  yeyilirdilər  
Futur défini Futur indéfini
(mən)  yeyiləcəyəm (mən)  yeyilərəm
(sən)  yeyiləcəksən (sən)  yeyilərsən
(o)  yeyiləcək (o)  yeyilər
(biz)  yeyiləcəyik (biz)  yeyilərik
(siz)  yeyiləcəksiniz (siz)  yeyilərsiniz
(onlar)  yeyiləcəklər (onlar)  yeyilərlər
Futur du passé défini Futur du passé indéfini
(mən)  yeyiləcəkdim (mən)  yeyilərdim
(sən)  yeyiləcəkdin (sən)  yeyilərdin
(o)  yeyiləcəkdi (o)  yeyilərdi
(biz)  yeyiləcəkdik (biz)  yeyilərdik
(siz)  yeyiləcəkdiniz (siz)  yeyilərdiniz
(onlar)  yeyiləcəkdilər (onlar)  yeyilərdilər

Conditionnel

Présent Passé
(mən)  yeyilsəm (mən)  yeyilsəydim
(sən)  yeyilsən (sən)  yeyilsəydin
(o)  yeyilsə (o)  yeyilsəydi
(biz)  yeyilsək (biz)  yeyilsəydik
(siz)  yeyilsəniz (siz)  yeyilsəydiniz
(onlar)  yeyilsələr (onlar)  yeyilsəydilər

Subjonctif

(mən)  yeyiləm  
(sən)  yeyiləsən  
(o)  yeyilə  
(biz)  yeyilək  
(siz)  yeyiləsiniz  
(onlar)  yeyilələr  

Hortatif

(mən)  yeyiləsiyəm  
(sən)  yeyiləsisən  
(o)  yeyiləsi  
(biz)  yeyiləsiyik  
(siz)  yeyiləsisiniz  
(onlar)  yeyiləsilər  

Obligationnel

Présent Passé
(mən)  yeyilməliyəm (mən)  yeyilməliydim
(sən)  yeyilməlisən (sən)  yeyilməliydin
(o)  yeyilməli (o)  yeyilməliydi
(biz)  yeyilməliyik (biz)  yeyilməliydik
(siz)  yeyilməlisiniz (siz)  yeyilməliydiniz
(onlar)  yeyilməlilər (onlar)  yeyilməliydilər

Impératif

(mən)  yeyilim  
(sən)  yeyil  
(o)  yeyilsin  
(biz)  yeyilək  
(siz)  yeyilin  
(onlar)  yeyilsinlər  

Infinitif

Infinitif
yeyilməmək

Converbe

Converbe
yeyilməyib

Participes

Participe non passé du sujet[1] Participe passé du sujet[1] Participe du non-sujet[1]
yeyilməyən yeyilməmiş (mənim)  yeyilmədiyim
(sənin)  yeyilmədiyin
(onun)  yeyilmədiyi
(bizim)  yeyilmədiyimiz
(sizin)  yeyilmədiyiniz
(onların)  yeyilmədiyi ou yeyilmədikləri

Indicatif

Présent simple Présent parfait
(mən)  yeyilmirəm (mən)  yeyilməmişəm
(sən)  yeyilmirsən (sən)  yeyilməmişsən
(o)  yeyilmir (o)  yeyilməmiş
(biz)  yeyilmirik (biz)  yeyilməmişik
(siz)  yeyilmirsiniz (siz)  yeyilməmişsiniz
(onlar)  yeyilmirlər (onlar)  yeyilməmişlər
Passé simple Passé parfait
(mən)  yeyilmədim (mən)  yeyilməmişdim
(sən)  yeyilmədin (sən)  yeyilməmişdin
(o)  yeyilmədi (o)  yeyilməmişdi
(biz)  yeyilmədik (biz)  yeyilməmişdik
(siz)  yeyilmədiniz (siz)  yeyilməmişdiniz
(onlar)  yeyilmədilər (onlar)  yeyilməmişdilər
Passé imparfait
(mən)  yeyilmirdim  
(sən)  yeyilmirdin  
(o)  yeyilmirdi  
(biz)  yeyilmirdik  
(siz)  yeyilmirdiniz  
(onlar)  yeyilmirdilər  
Futur défini Futur indéfini
(mən)  yeyilməyəcəyəm (mən)  yeyilmərəm
(sən)  yeyilməyəcəksən (sən)  yeyilmərsən
(o)  yeyilməyəcək (o)  yeyilməz
(biz)  yeyilməyəcəyik (biz)  yeyilmərik
(siz)  yeyilməyəcəksiniz (siz)  yeyilmərsiniz
(onlar)  yeyilməyəcəklər (onlar)  yeyilməzlər
Futur du passé défini Futur du passé indéfini
(mən)  yeyilməyəcəkdim (mən)  yeyilməzdim
(sən)  yeyilməyəcəkdin (sən)  yeyilməzdin
(o)  yeyilməyəcəkdi (o)  yeyilməzdi
(biz)  yeyilməyəcəkdik (biz)  yeyilməzdik
(siz)  yeyilməyəcəkdiniz (siz)  yeyilməzdiniz
(onlar)  yeyilməyəcəkdilər (onlar)  yeyilməzdilər

Conditionnel

Présent Passé
(mən)  yeyilməsəm (mən)  yeyilməsəydim
(sən)  yeyilməsən (sən)  yeyilməsəydin
(o)  yeyilməsə (o)  yeyilməsəydi
(biz)  yeyilməsək (biz)  yeyilməsəydik
(siz)  yeyilməsəniz (siz)  yeyilməsəydiniz
(onlar)  yeyilməsələr (onlar)  yeyilməsəydilər

Subjonctif

(mən)  yeyilməyəm  
(sən)  yeyilməyəsən  
(o)  yeyilməyə  
(biz)  yeyilməyək  
(siz)  yeyilməyəsiniz  
(onlar)  yeyilməyələr  

Hortatif

(mən)  yeyilməyəsiyəm  
(sən)  yeyilməyəsisən  
(o)  yeyilməyəsi  
(biz)  yeyilməyəsiyik  
(siz)  yeyilməyəsisiniz  
(onlar)  yeyilməyəsilər  

Obligationnel

Présent Passé
(mən)  yeyilməməliyəm (mən)  yeyilməməliydim
(sən)  yeyilməməlisən (sən)  yeyilməməliydin
(o)  yeyilməməli (o)  yeyilməməliydi
(biz)  yeyilməməliyik (biz)  yeyilməməliydik
(siz)  yeyilməməlisiniz (siz)  yeyilməməliydiniz
(onlar)  yeyilməməlilər (onlar)  yeyilməməliydilər

Impératif

(mən)  yeyilməyim  
(sən)  yeyilmə  
(o)  yeyilməsin  
(biz)  yeyilməyək  
(siz)  yeyilməyin  
(onlar)  yeyilməsinlər  

Références[modifier le wikicode]

  1. a b c d e f g h i j k et l Gilles Authier (2012), « New strategies for relative clauses in Azeri and Apsheron Tat », in Gast, Volker, dir., Clause Linkage in Cross-Linguistic Perspective, Berlin: De Gruyter Mouton