Annexe:Prononciation des mots anglais en France

Définition, traduction, prononciation, anagramme et synonyme sur le dictionnaire libre Wiktionnaire.

Cette annexe tente de regrouper les différentes formes de prononciation des mots anglais en France.

Suffixe -er prononcé /ɛʁ/[modifier le wikicode]

Mots Prononciation en France Prononciation anglaise Francisation ou traduction
container /kɔ̃.tɛ.nɛʁ/ BrE/kənˈteɪ.nər/ AmE/kənˈteɪ.nɚ/ conteneur
revolver /ʁe.vɔl.vɛʁ/ BrE/rɪˈvɒl.vər/ AmE/rɪˈvɑl.vɚ/ révolver
starter /staʁ.tɛʁ/ BrE/'stɑː.tər/ AmE/ˈstɑr.tɚ/ démarreur
tuner /ty.nɛʁ/ BrE/'tjuː.nər/ AmE/'tju.nɚ/ syntoniseur

Suffixe -er prononcé /œʁ/[modifier le wikicode]

Mots Prononciation en France Prononciation anglaise Francisation ou traduction
surfer /sœʁ.fœʁ/ BrE/'sɜː.fər/ AmE/'sɝ.fɚ/ surfeur
skater /skɛ.tœʁ/ BrE/'skeɪ.tər/ AmE/'skeɪ.tɚ/ skateur
manager /man.a.dʒœʁ/, /ma.na.dʒɛʁ/[1] BrE/'mæn.ɪ.dʒər/ AmE/'mæn.ɪ.dʒɚ/ manageur
blogger /blɔ.ɡœʁ/ BrE/'blɒɡ.ər/ AmE/'blɑɡ.ɚ/ blogueur

th- prononcé /s/ ou /t/[modifier le wikicode]

Mots Prononciation en France Prononciation anglaise Francisation ou traduction
thread /sʁɛd/ BrE + AmE/θrɛd/ processus léger
thriller /sʁi.lœʁ/ BrE/'θrɪl.ər/ AmE/'θrɪl.ɚ/
thunderbird /sœn.dœʁ.bœʁd/ ou
/tœn.dœʁ.bœʁd/
BrE/ˈθʌn.də.bɜːd/ AmE/'θʌn.dɚ.bɝd/ oiseau-tonnerre
threshold /tʁɛ.ʃɔld/ BrE/ˈθrɛʃ.həʊld/ AmE/ˈθrɛʃ.hoʊld/ seuil

-ey prononcé /ɛ/[modifier le wikicode]

Mots Prononciation en France Prononciation anglaise Francisation ou traduction
hockey /ɔ.kɛ/ BrE/ˈhɒk.i/ AmE/ˈhɑk.i/
volley /vɔ.lɛ/ BrE/ˈvɒl.i/ AmE/ˈvɑl.i/

Remarques[modifier le wikicode]

  1. Rare, notamment dans le film Brice de Nice